Materijali sa nastave

Blok 1:
Blok 2:
Blok 3: Restrukturiranje javnih preduzeća kroz holding
Blok 4:
Blok 5:
Blok 6: Portfolio restrukturiranje
Blok 7: Restrukturiranje kroz merdžere i akvizicije

 

 


Posted in Materijali | Comments Off on Materijali sa nastave


Materijal za pripremu ispita

Poštovane koleginice i kolege,

 

Materijal za pripremu ispita je knjiga:

Erić, D., & Stošić, I. (2017). Korporativno restrukturiranje. Institut ekonomskih nauka

POGLAVLJA 4-8

+

Materijal sa nastave (na http://organizacija.fon.bg.ac.rs/5709-2/ )

 

S poštovanjem, predmetni nastavnici i saradnici.


Posted in Informacije o predmetu | Comments Off on Materijal za pripremu ispita