Materijali sa nastave

(Deo nastave koji izvodi Katedra za organizaciju poslovnih sistema)

Blok 1: Klasične teorije organizacije

Blok 2: Teorija birokratske organizacijePostklasične teorije organizacije

Blok 3: Dimenzije organizacione strukture

Blok 4: Modeli organizacione strukture

Blok 5: Liderstvo


Posted in Materijali | Comments Off on Materijali sa nastave