Materijali sa nastave

(Deo nastave koji izvodi Katedra za organizaciju poslovnih sistema)

Blok 1: Organizacija javnog sektora

Blok 2: Klasične teorije organizacije

Blok 3: Teorija birokratske organizacije, Postklasične teorije organizacije

Blok 4: Modeli organizacione strukture


Posted in Materijali | Comments Off on Materijali sa nastave